11.06.10 ATA Taekwondo Tournament LaRoche College - kimcarlkids